Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 2/2015

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
2/2015

Pokladničný limit obcí, rozpočtových a príspevkových organizácií

PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Cieľom príspevku je čitateľovi priblížiť funkciu pokladničného limitu, ako aj dodržanie zákonných usmernení, ktoré s ním súvisia. Odporúčania, ktoré sa v texte nachádzajú, slúžia na dodržanie zásad...

Zákonnosť a transparentnosť prevodov majetku obce

PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Zámerom príspevku je objasnenie prevodov majetku obce s využitím zákonných možností a disponovaním s majetkovými právami vzhľadom na dikciu zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších ...

Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2014

Ing. Ľubica Sekerková

Opätovne sa stretáva rok s rokom a pomaly sa blíži lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov. V podstate nedošlo k žiadnym zmenám v povinnosti podať daňové priznanie (ďalej len DP) pre ...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.