Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Editoriál

Dátum:

Vážení čitatelia,
aprílové číslo časopisu Právo pre ROPO a obce v praxi obsahuje nasledujúce články.
V rubrike "Hospodárenie" prinášame článok o narušení hospodárskej súťaže obcou z hľadiska DPH.
Možnosti svedka odoprieť svedeckú výpoveď a skutočnosti, o ktorých v správnom procese pred obcou nemusí vypovedať, sú predmetom článku v rubrike "Správne právo".
redakcia


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.