Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Odpady 1/2024

ISSN 2730-0404 (online) ISSN 1335-7808 (tlačené vydanie)
1/2024

Význam energetickej transformácie

doc. Ing. Michal Stričík, PhD. Ing. Lenka Kuhnová, PhD.

Udržateľný ekonomický rast prostredníctvom efektívneho využívania energetických zdrojov s minimálnymi emisiami je uznávanou globálnou výzvou pre rozvinuté a rozvíjajúce sa ekonomiky. Pri riešení en...

Skládky odpadov a environmentálne záťaže ako netradičné zdroje surovín

Martina Laubertová Michaela Ružičková Alexandra Kollová Kamila Feketeová

Zabezpečenie bezpečnosti dodávok surovín sa stanovilo ako významná priorita politických cieľov EÚ. Súčasný nedostatok primárnych surovín je zapríčinený vývojom nových technológií, ako je napríklad ...

Obsah vydania

Vydáva

Odpady – minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie
1/2024

Odborný mesačník; ročník XXIV.

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262
Odborná redaktorka: Mgr. Zuzana Aštary

Predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská, tel.: (02) 58 10 20 31
e-mail: faktury@wolterskluwer.sk,
Internet: www.wolterskluwer.sk

Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: casopisy@wolterskluwer.com

Nevyžiadané rukopisy nevraciame.
Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie.

Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.

Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v auguste písomne zrušený.
Ročné predplatné je 115 € vrátane DPH (9,58 €/1 číslo), poštovného, balného a online verzie časopisu Odpady – minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie na www.ropoaobce.sk.

Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava
Návrh obálky: www.sueweb.sk
Periodicita: mesačník
Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk
Zadané do tlače: 22. 1. 2024

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2024

EV 1044/08 (tlačená verzia)
EV 15/22/EPP (online)
ISSN 1335-7808 (tlačená verzia)
ISSN 2730-0404 (online)

Časopis je dostupný aj v systéme ASPI.

Editoriál

Vážení čitatelia,
želáme vám šťastný a úspešný vstup do nového roka 2024.

Prvé tohtoročné číslo časopisu Odpady sa venuje rôznorodým témam. Rubrika "Na aktuálnu tému" prináša informácie o význame energetickej transformácie, o odpade ako stavebnom materiáli, ale aj o recyklovateľnosti obalov a recyklácii odpadov z obalov.

V rubrike "Legislatíva" plynulo nadviažeme na ďalšiu časť zákona o Environmentálnom fonde a uvedieme pokračovanie komentára k rozsiahlemu § 4 zákona.

Rubrika "Trendy" ponúka veľmi zaujímavé informácie o skládkach odpadov a environmentálnych záťažiach ako netradičnom zdroji surovín.

Príjemné čítanie želá,
redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.