Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 11/2017

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
11/2017

Zmeny v rozpočtovaní rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v roku 2018

Ing. Ingrid Konečná Veverková

V príspevku sa venujeme zmenám pri zostavovaní rozpočtu rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií a následne zmenám pri rozpočtovaní ich príjmov a výdavkov v roku 2018. Tieto zmeny vyplý...

Vnútorné smernice v účtovnej jednotke verejnej správy

Ing. Hana Marcin Jakubíková, PhD., MBA

Vnútorná smernica je nevyhnutná na preukázanie vedenia účtovníctva účtovnej jednotky verejnej správy (ďalej len „ÚJ VS“) a vyžaduje sa, ak:

Pokuty z hľadiska zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

Ing. Ján Mintál

Každej účtovnej jednotke ­ukladá zákon č. 431/2002 Z. z. o účtov­níctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) určité povinnosti, ­ktorých nesplnenie je logicky sprevádzané možnými sankciami ...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.