Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Účtovná závierka v samospráve za rok 2018

Účtovná závierka v samospráve za rok 2018 (2. časť)

V pokračovaní príspevku o účtovnej závierke v samospráve za rok 2018 sme pre našich čitateľov pripravili príklady účtovania špecifické pri účtovaní nevyčerpaných prostriedkov ŠR, výnosov zo ŠR a ďalších účtovných prípadov.

Účtovná závierka v samospráve za rok 2018 (1. časť)

Povinnosť zostaviť účtovnú závierku vyplýva účtovným jednotkám z ustanovenia § 6 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály