Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 11/2018

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
11/2018

Zostavenie a tvorba rozpočtu obce

Ing. Ingrid Konečná Veverková

Obdobie zostavovania a schvaľovania rozpočtu obce sa tento rok prelína s obdobím konania volieb do orgánov samosprávy obcí.

Príprava ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

Ing. Oxana Hospodárová

Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva a starostu obce sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva a zložením sľubu novozvoleného starostu obce. Sľub sa skladá na ustan...

Schválenie zvýšenia platu starostu

Mgr. Ladislav Briestenský

Pred časom mestské zastupiteľstvo odložilo rozhodovanie o zvýšení platu primátora na neskôr, keď bude môcť vyhodnotiť, či si zvýšenie zaslúži. Pri hlasovaní v zastupiteľstve však z prítomných šiest...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.