Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Odpady 1/2022

ISSN 2730-0404 (online) ISSN 1335-7808 (tlačené vydanie)
1/2022

Koniec vývozu odpadu z EÚ?

JUDr. Katarína Brath Liebscherová, advokátka, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s. r. o.

Dňa 17. novembra 2021 zverejnila Európska komisia návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o preprave odpadu [1], ktorý má zaviesť výrazné zmeny v oblasti cezhraničnej prepravy odpadu. Od 19. ...

Povinný triedený zber textilného odpadu na Slovensku už od roku 2024?

RNDr. Ľubica Vargová, NATUR-PACK, a.s.

Zatiaľ sa Slovensko stále drží posledného možného termínu zavedenia zberu textilného odpadu z domácností, a to od 1. januára 2025. Z Ministerstva životného prostredia SR však už prenikajú prvé názn...

Ako vyrobiť kompost s vysokou mikrobiálnou kvalitou?

PhDr. Lucia Baľák Lukáňová, OZ PedeVita, Živá záhrada s.r.o.

V článku sa pozrieme na faktory s vplyvom na mikrobiologickú kvalitu kompostu. Čím viac týchto faktorov zohľadníme v procese zberu, skladovania a spracovania biologicky rozložiteľných odpadov, tým ...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e-mail: office@wolterskluwer.sk

Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: klara.glosikova@wolterskluwer.com

Zodpovedný redaktor: Mgr. Zuzana Aštary, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: zuzana.astary@wolterskluwer.com

Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk

Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Šamková, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk

Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk

Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.

Ročné predplatné 72,00 € vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v auguste písomne zrušený.

Periodicita vydávania: mesačník

Zadané do tlače: 18. 1. 2022

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2022

EV 1044/08

ISSN 1335-7808

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.