Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 7-8/2016

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
7-8/2016

Nový zákon o verejnom obstarávaní a verejné obstarávanie v praxi škôl

Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová

Novým zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. (ďalej len „zákon“) sa zavádzajú nové inštitúty, nové podmienky účast...

Aplikácia IPSAS v transferoch

Ing. Zuzana Brindzová, PhD.

Transferové platby boli doteraz považované za jednostranné platby, ktoré boli vždy finančné a mali podobu dotácií, príspevkov alebo iných finančných vzťahov.

Vnútorný predpis pre oblasť účtovníctva obce (I.)

Ing. Hana Marcin Jakubíková, PhD., MBA Zo seriálu: Vnútorný predpis pre oblasť účtovníctva obce

Obec má podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) povinnosť viesť účtovníctvo správne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaruč...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.