Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 3/2020

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
3/2020

Návratné zdroje financovania v roku 2020

Ing. Ingrid Konečná Veverková

V príspevku sa venujeme aktuálnej téme návratných zdrojov financovania, podmienkam ich prijímania a použitia na obci a vo vyššom územnom celku. Upozorníme na pravidlá používania a prijímania návrat...

Príspevok obce na rekreáciu a na športovú činnosť dieťaťa svojho zamestnanca

Ing. Hana Marcin Jakubíková, PhD., MBA

V tomto článku sa zaoberám podmienkami poskytovania príspevku na rekreáciu zamestnanca obce a príspevku na šport dieťaťa zamestnanca, ktorý môže obec poskytovať od 1. 1. 2020. V článku uvádzam, aké...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.