Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 7-8/2011

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
7-8/2011

Nové sumy životného minima a daňový bonus

ROPO redakcia

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 194/2011 Z. z. z 23. júna 2011 stanovuje od 1. júla 2011 nové sumy životného minima. Sumy životného minima sa zvyšujú o 2,4 %.

Oceňovanie a účtovanie vybraných zložiek majetku

Ing. Štefan Fabián, PhD.

Základným problémom každého finančného účtovníctva je problém ocenenia majetku a záväzkov a v súvislosti s tým aj vyčíslenie nákladov a výnosov. V našom ponímaní majetku a jeho zachytení v účtovn...

Komplexný príklad vedení účtovníctva základnej školy

Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová

V tomto článku prezentujeme komplexný príklad účtovania základnej školy (ďalej len „školy“) v priebehu účtovného roka. V príklade sa uvádzajú účtovné prípady školy s materskou školou (samostatného...

Možnosti zdaňovania príjmov zo závislej činnosti

Ing. Zita Kajanovičová

Ustanovenie § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) vymedzuje, ktoré príjmy sa považujú za príjmy zo závislej činnosti. Aby tieto príjmy boli správne zdanené, j...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.