Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Právo pre ROPO a obce 5/2018

ISSN 2730-0374 (online) ISSN 1337-7523 (tlačené vydanie)
5/2018

Novela Zákonníka práce v nadväznosti na zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Zuzana Dianová

Dňa 1. mája 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 63/2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v z. n. p (ďalej len "Zákonník práce") a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Odmeňovanie poslancov po 1. apríli 2018 (1. časť)

Jozef Tekeli Zo seriálu: Odmeňovanie poslancov po 1. apríli 2018

Národná rada SR schválila začiatkom roka 2018 najzásadnejšiu novelu zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len "zákon o obecnom zriadení") od roku 2001. Novela bola publikovaná...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.