Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Právo pre ROPO a obce 9/2020

ISSN 2730-0374 (online) ISSN 1337-7523 (tlačené vydanie)
9/2020

Prenájom obecných priestorov štátu

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

Vo väčších samosprávach pomerne často užívajú štátne orgány nebytové priestory obce. Ide najmä o prípady, keď štát nemá na území obce (najčastejšie mesta) dostatočné administratívne nebytové priest...

Financovanie úloh spoločného obecného úradu

Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD.

Spoločný obecný úrad predstavuje jednu z možností riešenia výkonu decentralizovaných kompetencií verejnej správy. Pri výkone jednotlivých činností vznikajú obci, ktorá je sídlom spoločného obecného...

Obsah vydania

Vydáva

Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10; IČO: 313 48 262 ; www.wolterskluwer.sk

Šéfredaktorka: Ing. Klára Rábel Glosíková; Redaktorka: Ing. Tamara Baková;
Predplatné a distribúcia: Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: obec@wolterskluwer.sk.
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy v mesiaci októbri. Ročné predplatné je 89,00 € vrátane DPH, poštovného a balného a online verzie na www.ropoaobce.sk..

Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk;
Zadané do tlače: 17. 9. 2020
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2020
EV 2728/08
ISSN 1337-7523

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.