Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Pracovné právo a mzdy

Práca nadčas, práca vo sviatok a platové zvýhodnenie za ich výkon

Dátum: Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová Vydanie: 7-8/2019 Ročník: 2019

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) vo svojich ustanoveniach predpokladá špecifické situácie, keď je vhodné, aby zamestnanec popri dosiahnutej mzde/plate dosiahol okrem mzdy/platu aj určité platové zvýhod...

Právne postavenie a platové pomery starostov obcí (4. časť)

V letnom dvojčísle nájdete až dve časti seriálu Právne postavenie a platové pomery starostov obcí od autorky Ing. Ivety Matlovičovej. V štvrtej časti sa dočítate, aký právny nárok má starosta na dovolenku na základe platnej legislatívy.

Právne postavenie a platové pomery starostov obcí (5. časť)

V piatej časti seriálu autorka podrobne rozoberá odstupné starostu v súlade so súčasnou právnou úpravou, pričom v príspevku uvádza konkrétne príklady z praxe.

Právne postavenie a platové pomery starostov obcí (3. časť)

V júnovom čísle prinášame pokračovanie seriálu od autorky Ing. Ivety Matlovičovej, ktorá v tretej časti seriálu podrobne opisuje postup pri valorizácii platu starostov.

Súbeh pracovných pomerov a ich skončenie

Dátum: Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová Vydanie: 6/2019 Ročník: 2019

Zamestnanec môže mať uzatvorených aj viac pracovných pomerov, či už so súčasným zamestnávateľom alebo aj s ďalším zamestnávateľom. Podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) môže zamestnávateľ dohodnúť ni...

Nový zákon o whistleblowingu účinný od 1. marca 2019

Dátum: Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová Vydanie: 5/2019 Ročník: 2019

Dňa 30. januára 2019 Národná rada SR prijala zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o whistleblowingu“), ktorý je účinný od 1. 3. 2019. Zákon o whistleblo...

Právne postavenie a platové pomery starostov obcí (2. časť)

V májovom čísle prinášame pokračovanie seriálu od autorky Ing. Ivety Matlovičovej, ktorá v druhej časti podrobne opisuje postup pri odmeňovaní starostov vzhľadom na to, že od 1. 12. 2018 sa podmienky stanovenia platov starostov zmenili.

Výkon funkcie poslanca a člena komisie

Dátum: Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová Vydanie: 12/2017 Ročník: 2017

Dňa 1. mája 2017 nadobudla účinnosť novela zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zme­ne a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“), v zmysle ktorej už zamestnanec (súčasne aj uchádzač o zame...

Povinnosti v mzdovej učtárni pri ročnej uzávierke za rok 2017

Dátum: Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová Vydanie: 11/2017 Ročník: 2017

Koniec jedného kalendárneho roka a začiatok ďalšieho kalendárneho roka je jedným z náročnejších období v mzdovej učtárni. Začiatok kalendárneho roka sa spája (takmer už s pravidelnosťou) s legislatívnymi zmenami, ktoré majú priamy vplyv na vedenie...

Zmena životného minima a vplyvy na mzdové parametre od 1. júla 2017

Dátum: Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová Vydanie: 9/2017 Ročník: 2017

Od 1. júla 2017 sa upravila výška životného minima. Je to dôležitý parameter aj v mzdovej učtárni, pretože od neho sú odvodené nárokové plnenia ako napr. daňový bonus, daňové úľavy, ďalej aj nepostihnuteľné sumy, ktoré majú priamy vplyv na výšku z...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály