Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Pracovné právo a mzdy

Stravovanie zamestnancov od marca 2021

Zamestnávateľ, ktorý nemôže poskytnúť zamestnancovi stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení, alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, je povinný s účinnosťou od 1. 3. 2021 podľa ustanovenia § 152 ods. 7 zákona č. 311/2001 Z. z. Zá...

Krátkodobé a dlhodobé ošetrovanie člena rodiny

Novela č. 426/2020 Z. z. zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v z. n. p., ktorá nadobudla účinnosť 1. 4. 2021, prináša viacero zásadných zmien v oblasti poskytovania nemocenskej dávky ošetrovné. Rozširuje sa okruh osôb, ktoré môže poisten...

Dovolenka z dôvodu starostlivosti o dieťa

Dňa 4. februára 2021 bola schválená novela č. 76/2021 Z. z. zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela“). Zákon nadobúda činnosť od 1. marca 2021 a vybrané u...

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Uvedený príspevok sa zaoberá dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru ako osobitným druhom pracovnoprávnych vzťahov, ktoré sa majú uzatvárať výnimočne, ak uzatvorenie pracovného pomeru nie je účelné. V príspevku je poukázané aj na ni...

Zmeny pri uplatňovaní daňového bonusu na dieťa

Skutočnosť, či vznikne zamestnancovi nárok na daňový bonus na deti v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2020, ovplyvnia nielen príjmy zo zamestnania, ale aj príjmy od dane oslobodené, konkrétne pandemické nemo...

Postavenie poslancov obecného zastupiteľstva v mzdovej učtárni (5. časť)

V poslednej časti seriálu vám autorka Ing. Matlovičová prináša podrobné spracovanie osobitostí úrazového a garančného poistenia z hľadiska postavenia poslanca obecného zastupiteľstva.

Postavenie poslancov obecného zastupiteľstva v mzdovej učtárni (4. časť)

Pokračovanie seriálu od pani Ing. Matlovičovej sa v novembrovom čísle časopisu venuje rozsahu platenia poistného na zdravotné a sociálne pois­tenie.

Postavenie poslancov obecného zastupiteľstva v mzdovej učtárni (3. časť)

Októbrové číslo časopisu prináša pokračovanie tohto seriálu podrobne spracovanú oblasť: Odmeňovanie poslancov. V príspevku si prečítate, na akú odmenu má poslanec nárok, či má nárok na mimoriadne odmeny a všetky informácie sú podporené praktickými...

Postavenie poslancov obecného zastupiteľstva v mzdovej učtárni (2. časť)

V septembrovom čísle časopisu si v druhej časti tohto seriálu prečítate o krátkodobom a dlhodobom uvoľňovaní na výkon verejnej funkcie.

Dovolenka a krátenie dovolenky

Letné obdobie je charakteristické čerpaním dovoleniek zamestnancov, a to vo väčšom rozsahu než v inom období roka. Nárok na dovolenku zamestnancovi vzniká za podmienok ustanovených v § 100 až § 117 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály