Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 6/2016

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
6/2016

Podnikateľská činnosť obce

Ing. Ingrid Konečná Veverková

V príspevku riešime problematiku podnikateľskej činnosti obce, jej legislatívne východiská, ekonomické podmienky jej vykonávania, účtovanie podnikateľskej činnosti a vysporiadanie výsledku hospodár...

Aplikácia IPSAS v účtovnej závierke verejnej správy

Ing. Zuzana Brindzová, PhD.

Aplikáciou IPSAS sa okrem individuálnej účtovnej závierky jednotlivých účtovných jednotiek (ÚJ) verejnej správy začali koncipovať konsolidované účtovné závierky. Vypracovávajú ich ÚJ, ktoré sú zria...

Finančné výkazy ROPO a obcí aktuálne

Ing. Ingrid Konečná Veverková

V tomto období je veľmi aktuálna téma finančného výkazníctva, pretože vyššie územné celky (VÚC), obce, rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie (ROPO) odovzdávajú, resp. odovzdali finančné ...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.