Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Portál odborných informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva, miezd a súvisiacich poznatkov z praxe pre obce, mestá, rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie.

Vybrali sme pre vás z časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí

Obec a podnikateľský zámer pri založení obchodnej spoločnosti

Účtovníctvo ROPO a obcí 9/2020 Ing. Hana Marcin Jakubíková

Orgány obce sú tvorcami komunálnych politík na svojom území. Pri tvorbe komunálnych politík sa poslanci obecného zastupiteľstva môžu zaoberať aj s myšlienkou o založení/zrušení obchodnej spoločnosti alebo aj o tom, že obec bude vykonávať sama za s...

Rezervný fond obce v roku 2020 a 2021

Účtovníctvo ROPO a obcí 9/2020 Ing. Ingrid Konečná Veverková

Obec financuje svoje potreby najmä z vlastných rozpočtových príjmov, ktoré tvoria povinnú súčasť rozpočtu obce. Významným zdrojom financovania najmä investičného rozvoja obce sú mimorozpočtové prostriedky peňažných fondov obce a najmä prostriedky ...

Vybrali sme pre vás z časopisu Právo pre ROPO a obce