Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Právo pre ROPO a obce 10/2018

ISSN 2730-0374 (online) ISSN 1337-7523 (tlačené vydanie)
10/2018

Pracovný poriadok - námety a odporúčania

Ladislav Briestenský

 V období pred koncom volebného obdobia rastie záujem o splnenie úloh, ktoré dokumentujú riadne usporiadanie pracovísk obecných samospráv. Nasledujúci článok chce podporiť zorientovaný pohľad na pr...

Novela zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Zuzana Dianová

Dňa 12. septembra 2018 prešiel do druhého čítania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a d...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.