Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Komentár predpisu Zbierky zákonov

369/1990 Zb. o obecnom zriadení

369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Schválený 6. 9. 1990 Účinný 24. 11. 1990 Novelizovaný: 1. 4. 2024  

Komentár predpisu Zbierky zákonov

282/2003 Z.z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní čerstvého hydinového mäsa na trh

282/2003 Z.z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní čerstvého hydinového mäsa na trh

Schválený 9. 7. 2003 Účinný 1. 8. 2003 Zrušený: 1. 2. 2007  

Komentár predpisu Zbierky zákonov

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 23. 9. 2004 Účinný 1. 11. 2004 Novelizovaný: 1. 8. 2024  

Komentár predpisu Zbierky zákonov

523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 23. 9. 2004 Účinný 30. 9. 2004 Novelizovaný: 1. 8. 2024  

Komentár predpisu Zbierky zákonov

595/2003 Z.z. o dani z príjmov

595/2003 Z.z. o dani z príjmov

Schválený 4. 12. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 7. 2024  

Komentár predpisu Zbierky zákonov

357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 10. 11. 2015 Účinný 1. 1. 2016 Novelizovaný: 1. 7. 2024  

Komentár predpisu Zbierky zákonov

431/2002 Z.z. o účtovníctve

431/2002 Z.z. o účtovníctve

Schválený 18. 6. 2002 Účinný 1. 1. 2003 Novelizovaný: 1. 6. 2024