Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Postavenie starostov, poslancov, členov komisií a hlavného kontrolóra v mzdovej učtárni

Postavenie starostov, poslancov, členov komisií a hlavného kontrolóra v mzdovej učtárni (IV.)

Dátum: Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová Rubrika: Poznatky z praxe Vydanie: 5/2016 Ročník: 2016

V záverečnej časti sa venujeme postaveniu hlavného kontrolóra, ktorý má dôležité postavenie v obecnej samospráve, a to aj napriek tomu, že nie je orgánom obce (tým je len starosta a obecné zastupiteľstvo – § 10 ods. 1 zákona o obecnom zriadení). P...

Postavenie starostov, poslancov, členov komisií a hlavného kontrolóra v mzdovej učtárni (III.)

Dátum: Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová Rubrika: Poznatky z praxe Vydanie: 4/2016 Ročník: 2016

V tejto časti sa venujeme zastupovaniu starostu v obmedzenom aj plnom rozsahu, ako aj poslancom obecného zastupiteľstva.

Postavenie starostov, poslancov, členov komisií a hlavného kontrolóra v mzdovej učtárni (II.)

Dátum: Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová Rubrika: Poznatky z praxe Vydanie: 3/2016 Ročník: 2016

V predchádzajúcej časti sme sa venovali odmeňovaniu a dovolenke starostov, v tejto časti pokračujeme stravovaním a sociálnym fondom.

Postavenie starostov, poslancov, členov komisií a hlavného kontrolóra v mzdovej učtárni (I.)

Dátum: Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová Rubrika: Poznatky z praxe Vydanie: 2/2016 Ročník: 2016

Počnúc januárom 2011 sa v zásadnej miere upravila definícia zamestnanca na účely zdravotného a sociálneho poistenia. V zmysle novely (zákon č. 499/2010 Z. z.) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení (ďalej len „ZZP“) a novely (zákon č. 543/...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály