Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 1/2020

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
1/2020

Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2019

Ing. Ľubica Sekerková

Povinnosť podávať daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby (ďalej len „DP“) vyplýva pre právnické osoby z dvoch právnych predpisov, ktorými sú: § 15 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe dan...

Základné požiadavky na bezpečnosť detských ihrísk od 1. januára 2020

JUDr. Anton Ukropec

Zákon č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) nadobudol účinnosť 1. januára 2020.

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.