Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Obstaranie dlhodobého hmotného majetku v podmienkach štátnej správy

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku v podmienkach štátnej správy (II.)

V predchádzajúcej časti príspevku som sa venovala jednotlivým zložkám DHM a jeho obstaraniu kúpou a prevodom správy, v tejto časti pokračujem ďalšími formami obstarania, resp. možnosťami užívania majetku, a to zámenou, nájmom, výpožičkou, darovaní...

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku v podmienkach štátnej správy (I.)

V príspevku venujem pozornosť jednotlivým zložkám dlhodobého hmotného majetku (DHM), najmä možnostiam jeho obstarania a účtovania. Majetok je základným nástrojom, prostredníctvom ktorého účtovná jednotka (ÚJ) zabezpečuje napĺňanie svojich cieľov a...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály