Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 5/2015

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
5/2015

Účtovníctvo a výkazníctvo štátnej správy – konsolidovaná účtovná závierka

Ing. Miriam Majorová, PhD.

V minulom čísle sme sa venovali aktuálnym zmenám v Postupoch účtovania a v individuálnej účtovnej závierke, v tomto článku som sa zamerala na zmeny vzťahujúce sa na konsolidovanú účtovnú závierku.

Zámena majetku medzi obcou a štátnou príspevkovou organizáciou

Ing. Bibiána Jobbagyová

Pre štátnu správu a samosprávu je v porovnaní s podnikateľským sektorom typické, že väčšina transakcií s dlhodobým majetkom sa neuskutočňuje formou zmeny vlastníctva, ale formou „prevodu správy“ ma...

Uplatňovanie ekonomickej a funkčnej rozpočtovej klasifikácie

Ing. Ingrid Konečná Veverková

V príspevku sa vraciame k uplatňovaniu novej funkčnej klasifikácie – COFOG, ktorú musia subjekty územnej samosprávy používať v súlade s vyhláškou Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/201...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.