Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2011

Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2011 (II.)

(dokončenie z predchádzajúceho čísla) V článku prinášane výklad jednotlivých riadkov daňového priznania s konkrétnym príkladom na vyplnenie daňového priznania obce za rok 2011.

Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2011 (I.)

Prebiehajúca reforma daňovej správy priniesla veľa zásadných zmien nielen v jednotlivých daňových zákonoch, ale prijatím nového zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály