Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 12/2013

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
12/2013

Individuálna účtovná závierka v štátnej správe a samospráve

Ing. Terézia Urbanová Ing. Miriam Majorová, PhD. Zo seriálu: Individuálna účtovná závierka v štátnej správe a samospráve

Každý rok pre čitateľov pripravujeme príspevok venovaný účtovnej závierke, a ani tento rok nie je výnimkou. Budeme radi, keď nasledujúce riadky budú pomôckou pri zostavovaní účtovnej závierky za ro...

Obstarávanie majetku formou lízingu

Ing. Hana Marcin Jakubíková, PhD., MBA Zo seriálu: Obstarávanie majetku formou lízingu

V tomto článku sa budeme zaoberať osobitnými formami úverov, a to lízingom. Obec, vyšší územný celok, rozpočtová a príspevková organizácia majú niekoľko možností na výber, akým spôsobom si obstaraj...

Účtová trieda 6 – Výnosy (III.)

Ing. Terézia Urbanová Zo seriálu: Účtová trieda 6 - Výnosy

V tomto pokračovaní sa venujeme účtovným súvzťažnostiam účtovej skupiny 69.

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.