Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 12/2013

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
12/2013

Individuálna účtovná závierka v štátnej správe a samospráve

Ing. Terézia Urbanová Ing. Miriam Majorová, PhD. Zo seriálu: Individuálna účtovná závierka v štátnej správe a samospráve

Každý rok pre čitateľov pripravujeme príspevok venovaný účtovnej závierke, a ani tento rok nie je výnimkou. Budeme radi, keď nasledujúce riadky budú pomôckou pri zostavovaní účtovnej závierky za ro...

Obstarávanie majetku formou lízingu

Ing. Hana Marcin Jakubíková Zo seriálu: Obstarávanie majetku formou lízingu

V tomto článku sa budeme zaoberať osobitnými formami úverov, a to lízingom. Obec, vyšší územný celok, rozpočtová a príspevková organizácia majú niekoľko možností na výber, akým spôsobom si obstaraj...

Účtová trieda 6 – Výnosy (III.)

Ing. Terézia Urbanová Zo seriálu: Účtová trieda 6 - Výnosy

V tomto pokračovaní sa venujeme účtovným súvzťažnostiam účtovej skupiny 69.

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.