Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Individuálna účtovná závierka v štátnej správe a samospráve

Individuálna účtovná závierka v štátnej správe a samospráve (II.)

V minulom čísle sme sa venovali legislatívnemu rámcu účtovnej závierky, procesu jej zostavovania aj pravidlám odsúhlasovaniu v oblasti transferov.

Individuálna účtovná závierka v štátnej správe a samospráve

Každý rok pre čitateľov pripravujeme príspevok venovaný účtovnej závierke, a ani tento rok nie je výnimkou. Budeme radi, keď nasledujúce riadky budú pomôckou pri zostavovaní účtovnej závierky za rok 2013.

Individuálna účtovná závierka v štátnej správe a samospráve (II.)

Zostavenie individuálnej účtovnej závierky je procesom, ktorý pozostáva z viacerých činností – prípravných prác. Až po ich ukončení a po uzatvorení účtovných kníh bude účtovná závierka poskytovať jej čitateľovi úplný a pravdivý obraz o skutočnosti...

Individuálna účtovná závierka v štátnej správe a samospráve

V každej účtovnej jednotke sa účtovná závierka považuje za ucelený výstup účtovníctva za účtovné obdobie (v prípade štátnej správy a samosprávy za kalendárny rok, ktorý je zároveň aj rozpočtovým rokom), ktorý obsahuje súbor informácií určených pre...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály