Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy

Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy (VII.)

(pokračovanie z čísla 5/2012)

Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy (VI.)

(pokračovanie z čísla 4/2012)

Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy (V.)

(pokračovanie z čísla 3/2012)

Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy (IV.)

(pokračovanie z čísla ROPO 1/2012)

Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy (III.)

(pokračovanie z minulého čísla)

Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy (II.)

(pokračovanie z minulého čísla)

Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy

Opatrenie Ministerstva financií SR z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné c...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály