Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy

Účtová skupina 34 - ZÚČTOVANIE DANÍ A POPLATKOV

Dátum: Autor/i: Ing. Terézia Urbanová Rubrika: Súvzťažnosti Vydanie: 7-8/2012 Ročník: 2012

(pokračovanie z čísla 6/2012)

Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy (VII.)

Dátum: Autor/i: Ing. Terézia Urbanová Rubrika: Súvzťažnosti Vydanie: 6/2012 Ročník: 2012

(pokračovanie z čísla 5/2012)

Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy (VI.)

Dátum: Autor/i: Ing. Terézia Urbanová Rubrika: Súvzťažnosti Vydanie: 5/2012 Ročník: 2012

(pokračovanie z čísla 4/2012)

Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy (V.)

Dátum: Autor/i: Ing. Terézia Urbanová Rubrika: Súvzťažnosti Vydanie: 4/2012 Ročník: 2012

(pokračovanie z čísla 3/2012)

Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy (IV.)

Dátum: Autor/i: Ing. Terézia Urbanová Rubrika: Súvzťažnosti Vydanie: 3/2012 Ročník: 2012

(pokračovanie z čísla ROPO 1/2012)

Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy (III.)

Dátum: Autor/i: Ing. Terézia Urbanová Rubrika: Súvzťažnosti Vydanie: 1/2012 Ročník: 2012

(pokračovanie z minulého čísla)

Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy (II.)

Dátum: Rubrika: Súvzťažnosti Vydanie: 12/2011 Ročník: 2011

(pokračovanie z minulého čísla)

Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy

Dátum: Autor/i: Ing. Terézia Urbanová Rubrika: Súvzťažnosti Vydanie: 11/2011 Ročník: 2011

Opatrenie Ministerstva financií SR z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné c...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály