Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 6/2019

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
6/2019

Proces zostavovania konsolidovanej účtovnej závierky

Ing. Miriam Majorová, PhD.

Základným cieľom ­konsolidovanej účtovnej závierky je poskytnúť informácie o konsolidovanom celku ako o jednej ekonomickej jednotke, aby sa zabezpečilo lepšie riadenie konsolidovaného celku, jeho m...

Právne postavenie a platové pomery starostov obcí (3. časť)

Ing. Iveta Matlovičová Zo seriálu: Právne postavenie a platové pomery starostov obcí

V júnovom čísle prinášame pokračovanie seriálu od autorky Ing. Ivety Matlovičovej, ktorá v tretej časti seriálu podrobne opisuje postup pri valorizácii platu starostov.

Rekreačné príspevky v otázkach a odpovediach

PhDr. Jozef Sýkora, MBA Zo seriálu: Právne postavenie a platové pomery starostov obcí

Príspevok sa venuje nárokom na príspevok na rekreáciu pre zamestnancov v zmysle ustanovení § 152a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) a usmernenia Finanč...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.