Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Súvzťažnosti

Účtová trieda 7 – Uzávierkové účty a podsúvahové účty

Dátum: Autor/i: Ing. Terézia Urbanová Vydanie: 1/2014 Ročník: 2014

Účtovou triedou 7 – Uzávierkové účty a podsúvahové účty uzatvárame seriál súvzťažnosti, v ktorom sme sa podrobne venovali jednotlivým účtovným triedam a špecifikám účtovania v obciach, vyšších územných celkoch, príspevkových a rozpočtových organiz...

Účtová trieda 6 – Výnosy (III.)

Dátum: Autor/i: Ing. Terézia Urbanová Zo seriálu: Účtová trieda 6 - Výnosy Vydanie: 12/2013 Ročník: 2013

V tomto pokračovaní sa venujeme účtovným súvzťažnostiam účtovej skupiny 69.

Účtová trieda 6 – Výnosy (II.)

Dátum: Autor/i: Ing. Terézia Urbanová Zo seriálu: Účtová trieda 6 - Výnosy Vydanie: 11/2013 Ročník: 2013

V tomto čísle pokračujeme účtovnými súvzťažnosťami účtovej skupiny 65, 66 a 67.

Účtová trieda 6 – Výnosy

Dátum: Autor/i: Ing. Terézia Urbanová Zo seriálu: Účtová trieda 6 - Výnosy Vydanie: 10/2013 Ročník: 2013

V zmysle ust. § 67 – § 77 Postupov účtovania obce a ROPO účtujú o výnosoch v účtovej triede 6 – Výnosy.

Účtová trieda 5 – Náklady (II.)

Dátum: Autor/i: Ing. Terézia Urbanová Zo seriálu: Účtová trieda 5 – Náklady Vydanie: 6/2013 Ročník: 2013

(pokračovanie z minulého čísla)

Účtová trieda 5 – Náklady

Dátum: Autor/i: Ing. Terézia Urbanová Zo seriálu: Účtová trieda 5 – Náklady Vydanie: 5/2013 Ročník: 2013

V zmysle opatrenia Ministerstva financií SR z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie úz...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály