Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 10/2016

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
10/2016

Pohľadávky ako súčasť majetku obcí a ROPO

Ing. Hana Marcin Jakubíková, PhD., MBA

Pohľadávky významne ovplyvňujú majetkovú štruktúru účtovnej jednotky (ÚJ VS). Ich výška má vplyv na ekonomickú situáciu ÚJ VS. Vysoký podiel pohľadávok po lehote splatnosti môže spôsobovať problémy...

Účtovanie pohybu majetku v ROPO a základná finančná kontrola

PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Príspevok sa svojím obsahom venuje dvom zákonným požiadavkám, a to správnemu spôsobu účtovania v prostredí organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce (príspevkové a rozpočtové organizácie) a zár...

Vzor smernice o verejnom obstarávaní (I.)

Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová Zo seriálu: Vzor smernice o verejnom obstarávaní

V čísle 7-8/2016 sme uverejnili článok: „Nový zákon o verejnom obstarávaní a verejné obstarávanie v praxi škôl“, ku ktorému v tomto čísle uverejňujeme vzor smernice.

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.