Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Odpady 5/2022

ISSN 2730-0404 (online) ISSN 1335-7808 (tlačené vydanie)
5/2022

Ekomodulácia a opakovane použiteľné obaly

RNDr. Ľubica Vargová, NATUR-PACK, a.s.

Ekomodulovanie poplatku pre výrobcov má za cieľ motivovať k výrobe efektívnejšie recyklovateľných obalov a výrobkov. Aké sú možnosti nastavenia ekomodulačného vzorca? Bude ďalším krokom zavedenie o...

Biologická kvalita kompostu rozmenená na drobné

PhDr. Lucia Baľák Lukáňová, OZ PedeVita, Živá záhrada s.r.o.

V článku sa pozrieme na kompost spôsobom, ktorý je pre biocirkularitu a trvalú udržateľnosť nevyhnutný a podstatný. Sleduje pôdny život v kolobehu darov prírody, na ktoré sme si dennodenne zvykli, ...

Balík návrhov v oblasti obehového hospodárstva na úrovni EÚ

Peter Šimurka

Dňa 30. marca 2022 Európska komisia zverejnila balík návrhov v oblasti obehového hospodárstva vo vzťahu k Európskej zelenej dohode. V rámci návrhov bola predstavená stratégia pre udržateľný a obeho...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e-mail: office@wolterskluwer.sk

Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: klara.glosikova@wolterskluwer.com

Zodpovedný redaktor: Mgr. Zuzana Aštary, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: zuzana.astary@wolterskluwer.com

Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk

Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Šamková, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk

Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk

Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.

Ročné predplatné 72,00 € vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v auguste písomne zrušený.

Periodicita vydávania: mesačník

Zadané do tlače: 13. 5. 2022

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2022

EV 1044/08

ISSN 1335-7808

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.