Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Právo pre ROPO a obce 3/2019

ISSN 2730-0374 (online) ISSN 1337-7523 (tlačené vydanie)
3/2019

Povinné zverejňovanie na Centrálnej úradnej tabuli

Jozef Tekeli

  V súčasnom období mnohé obce zverejňujú dokumenty na elektronickej úradnej tabuli zriadenej na webových sídlach obcí. Tieto obce si neuvedomujú, že týmto nie je splnená povinnosť elektronického ...

Výsledky finančných kontrol - povinnosť vyhotoviť dokumentáciu

Ingrid Konečná Veverková

  Zákonom č. 372/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z.z. a ktorým sa menia a...

Pracovná zmluva a prístup k tvorbe jej obsahu

Ladislav Briestenský

Uzatváranie pracovných zmlúv je v našej praxi prevažne zúžené na pomerne mechanické vyplnenie tlačív alebo elektronických formulárov. Nechceme však kritizovať používanie akýchkoľvek formulárov, pre...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.