Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 2/2019

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
2/2019

Tlačivo daňového priznania k  dani z príjmov za rok 2018

Ing. Ľubica Sekerková

V článku sa venujeme výkladu jednotlivých riadkov daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018 s konkrétnym príkladom na vyplnenie daňového priznania obce za rok 2018.

Účtovanie výnosov budúcich období v samospráve

Ing. Tatiana Macháčová

Účet 384 – Výnosy budúcich období má v účtovníctve variabilné po­užitie. Je upravený v rôznych ustanoveniach opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-...

Účinnosť uznesenia o zvýšení platu starostu

Mgr. Ladislav Briestenský

Obecné zastupiteľstvo schválilo zvýšenie platu starostu. Odkedy mu toto zvýšenie prináleží, či od prvého dňa nasledujúceho mesiaca? Ako by sme mali správne naformulovať prijaté uznesenie?

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.