Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Články

Partneri

Asociácia vzdelávania samosprávy je predstaviteľom „koordinovaného systému vzdelávania pre samosprávu“ AVS prostredníctvom koordinovaného systému, ktorý tvoria RVC Košice, RVC Martin, RVC Michalovce, RVC Nitra, RVC Prešov, RVC Rovinka, RVC Trenčín a RVC Trnava.

 

Výrobca špecializovaného softvéru ENVITA (www.envita.sk) určeného pre vedenie prevádzkovej, ale aj legislatívne predpísanej evidencie o produkcii a nakladaní s odpadmi. ENVITA nájde využitie vo všetkých firmách a obciach, pretože práve tam je podľa zákona nutné túto evidenciu priebežne viesť. Okrem výroby softvéru INISOFT zaisťuje aj legislatívne a produktové školenia pre odpadových hospodárov firiem a obcí.

OSO“ alebo Okrúhly stôl obstarávania je Občianskym združením podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zaregistrovaným MV SR dňa 5.05.2017, ako dobrovoľná, záujmová, nezávislá a demokratická spoločenská organizácia, ktorá nemá politický, ani stranícky charakter s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky a združuje inštitúcie verejnej správy, právnické osoby, fyzické osoby - podnikateľov a fyzické osoby, zaoberajúce sa firemným nákupom a verejným obstarávaním. „OSO“ predstavuje platformu, ktorá vznikla ako odpoveď na aktuálne potreby zvyšovanie odbornosti a profesijnej kvalifikácie nákupných a obstarávacích tímov, ako odpoveď na potreby zvyšovania znalostnej ekonomiky v oblasti firemných nákupov a verejného obstarávania. 

Spoločnosť eBIZ má dlhoročné skúsenosti a know-how v oblasti obstarávania, elektronickej komunikácie v obstarávaní a v elektronických aukciách (už od roku 1998). V súčasnosti patrí k lídrom medzi poskytovateľmi komplexných elektronických služieb v obstarávaní. Odborníci spoločnosti sú využívaní ako konzultanti a školitelia problematiky verejného obstarávania.

Experti na grantové poradenstvo. Už roky pracujú na množstve úspešných projektov veľkého rozsahu, ale takisto pomahajú získať dotácie na uskutočnenie menších projektov. Vďaka dlhoročným skúsenostiam vedia ako správne napísať žiadosť o grant, aby mala čo najväčšie šance na úspech a na čo si dať pozor, aby ste sa vyhli prekážkam.

Asociácia kontrolórov územnej samosprávy je dobrovoľné a nezávislé združenie kontrolórov a fyzických osôb so spoločnými záujmami v oblasti kontroly územnej samosprávy, ktorého poslaním je podpora odborného a osobnostného rozvoja členov občianskeho združenia. Hlavnými cieľmi občianskeho združenia je vzájomná výmena odborných vedomostí, poznatkov a skúseností, vzdelávanie členov združenia a kontrolórov územnej samosprávy, poskytovanie podpory a pomoci členom občianskeho združenia a odborná pomoc a ochrana záujmov kontrolórov územnej samosprávy.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.