Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok

Účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok (III.)

Posledná časť príspevku je zameraná na účtovné prípady súvisiace s obstaraním, zaradením, ale aj vyradením dopravných prostriedkov obcí a rozpočtových/príspevkových organizácií zriadených obcou.

Účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok (II.)

V tejto časti pokračujeme špecifikami účtovania u subjektov verejnej správy v triede 0 – Dlhodobý majetok. Najčastejším problémov vzťahov medzi obcou a organizáciami v ich zriaďo­vateľskej pôsobnosti je obstarávanie, odovzdávanie a užívanie stavie...

Účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok (I.)

V záujme zjednotenia postupov účtovania v rámci samosprávy medzi zriaďovateľmi (obce/vyššie územné ­celky) a odstránenia problémov vznikajúcich pri zostavovaní individuálnych a konsolidovaných účtovných závierok vám poskytneme ucelený prehľad súvz...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály