Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Spracovanie záverečného účtu obce

Spracovanie záverečného účtu obce (II.)

V predchádzajúcej časti sme sa venovali obsahovej náplni záverečného účtu, uviedli sme aké zákonné náležitosti má záverečný účet obsahovať po novele zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektor...

Spracovanie záverečného účtu obce

Cieľom príspevku je upriamiť pozornosť čitateľov na novelizované ustanovenia zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z. z. “), ktorý je ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály