Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Právo pre ROPO a obce 9/2019

ISSN 2730-0374 (online) ISSN 1337-7523 (tlačené vydanie)
9/2019

Spory o územie medzi obcami

Jozef Tekeli

Pojmovými znakmi obce sú územie obce, obyvateľstvo obce a výkon správy. Správu vykonáva obec na území obce. Ide o zákonom zverenú právomoc obce regulovať spoločenské vzťahy existujúce na ich obecno...

Kontrola zverejňovania súhrnných správ podľa zákona o verejnom obstarávaní

Ingrid Konečná Veverková

Obce a rozpočtové a príspevkové organizácie sú verejní obstarávatelia, ktorí narábajú takmer výhradne s verejnými zdrojmi. Z dôvodu zachovania a zvýšenia transparentnosti preukazovania použitia ver...

K určovaniu platu starostu

Ladislav Briestenský

Študujem zákon č. 320/2018 Z.z. a snažím sa dopátrať k informácii, či je povinnosťou plat starostu každoročne po zverejnení priemernej mzdy v národnom hospodárstve prerokúvať v obecnom zastupiteľstve.

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.