Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Právo pre ROPO a obce 1/2020

ISSN 2730-0374 (online) ISSN 1337-7523 (tlačené vydanie)
1/2020

Parkovanie v obci

Jozef Tekeli

Vzrastajúcim problémom, s ktorým sa boria slovenské samosprávy, je nezákonné alebo nezodpovedné parkovanie motorových vozidiel. Uvedený problém je spojený s neúmerným nárastom počtu motorových vozi...

Odstupné hlavného kontrolóra

Ladislav Briestenský

Má hlavný kontrolór obce po skončení funkčného obdobia nárok na odstupné, pokiaľ sa znova nezúčastní voľby na nasledujúce funkčné obdobie?

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.