Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 3/2016

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
3/2016

Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2015

Ing. Ľubica Sekerková

V spôsobe podávania daňového priznania (ďalej len „DP“) právnických osôb u subjektov verejnej správy a územnej samosprávy v r. 2015 nedošlo k žiadnym zmenám. Zmeny však nastali v štruktúre tlačiva ...

Nedostatky v hospodárení tzv. malých obcí

PhDr. Jozef Sýkora, MBA

V príspevku sa venujem najčastejšie sa opakujúcim nedostatkom v tzv. malých obciach, z pohľadu hlavného kontrolóra, pri nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce v praxi obcí do 2000 obyvateľ...

Postavenie starostov, poslancov, členov komisií a hlavného kontrolóra v mzdovej učtárni (II.)

Ing. Iveta Matlovičová Zo seriálu: Postavenie starostov, poslancov, členov komisií a hlavného kontrolóra v mzdovej učtárni

V predchádzajúcej časti sme sa venovali odmeňovaniu a dovolenke starostov, v tejto časti pokračujeme stravovaním a sociálnym fondom.

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.