Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 3/2017

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
3/2017

Proces zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky

Ing. Miriam Majorová, PhD.

Po ukončení prác na zostavení individuálnej účtovnej závierky sa v štátnej správe a samospráve začína proces zostavovania konsolidovanej účtovnej závierky. Základným cieľom konsolidovanej účtovnej ...

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok – skúsenosti z kontrolnej činnosti

PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Súčasťou povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov subjektu územnej samosprávy je aj pravidelné a úplné zverejňovanie. Podmienky, lehoty a rozsah zverejnených údajov, z dôvodu transparentného...

Aplikácia pravidiel transferového oceňovania pre obce a ich závislé subjekty

JUDr. Tomáš Balco, LL.M., FCCA Mgr. Andrej Choma

Cieľom tohto článku je priblížiť problematiku ­transferového oceňovania pre pracovníkov obcí a subjektov – právnických osôb, ktoré majú majetkový alebo osobný vzťah k obciam, a teda sú v kontexte z...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.