Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Financovanie obstarania dlhodobého majetku vlastnou činnosťou obce a ROPO

Financovanie obstarania dlhodobého majetku vlastnou činnosťou obce a ROPO (II.)

V prvej časti príspevku sme sa venovali financovaniu obstarania dlhodobého majetku vlastnou činnosťou obce a ROPO. V tejto časti to bude obstaranie majetku kombináciou vlastnej činnosti a dodávateľského spôsobu.

Financovanie obstarania dlhodobého majetku vlastnou činnosťou obce a ROPO

Zaužívaný a obvyklý spôsob obstarania dlhodobého nehmotného a hmotného majetku v obciach, rozpočtových a príspevkových organizáciách je obstaranie na základe zmluvných vzťahov medzi obcou a dodávateľom (na základe kúpnej zmluvy v prípade kúpy maje...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály