Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 1/2015

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
1/2015

Účtovanie finančných prostriedkov od agentúry na podporu výskumu a vývoja

Ing. Bibiána Jobbagyová

Rozpočtová organizácia PROJEKT so sídlom v Bratislave, ktorej zriaďovateľom je Slovenská akadémia vied, dostala v marci 2014 finančné prostriedky na projekt „využitie prírodnej energie“ od Agentúry...

Nová funkčná rozpočtová klasifikácia

Ing. Ingrid Konečná Veverková

Významnou zmenou, ktorá ovplyvnila zostavenie rozpočtu na roky 2015 až 2017, je uplatnenie novej vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická kl...

Zákonnosť reprezentačných výdavkov a ich účtovanie v praxi

PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Príspevok je venovaný charakteristike reprezentačných (propagačných) nákladov z pohľadu účtovania vybraných prípadov z praxe a právneho rámca, s ktorým sa použitie verejných prostriedkov na repreze...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.