Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Uhlíková stopa a životný cyklus

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Najčastejšie rozoberaná téma v súvislosti so životným prostredím je v súčasnosti asi uhlíková stopa, ktorá je sumárom všetkých skleníkových plynov vypúšťaných do atmosféry a je vyjadrená ekvivalentom CO2. Uhlíkovú stopu vytvára každá činnosť, nesie ju každý výrobný proces, každý výrobok, každý človek. Znamená to, že poznaním "svojej" uhlíkovej stopy ju možno svojou činnosťou, životosprávou, zásahom do výrobného procesu, výberom materiálu či výrobku meniť. Vzniká však otázka, či je však vypočítaná uhlíková stopa vždy aj skutočným parametrom pre konkrétny výrobok alebo ide len o tabuľkový údaj pre určitý sortiment.
Klimatické zmeny, ktoré sa v súčasnosti výrazne pozorujeme, si vyžadujú zmenu prístupu spoločnosti k životnému prostrediu. Prejavuje sa to okrem iného aj riešením znižovania skleníkových plynov (CO2, CH4 N2O...), znižovaním spotreby a výskytu odpadov, pri výbere alternatívnych materiálov a surovín, pri nových technologických postupoch, bezodpadových technológiách, prechodom na "zelenú" energetiku, väčším využitím prírodných síl, vetra, slnka. Výpočet možných aktivít je určite ešte väčší.
Jedným z krokov je aj hľadanie alternatívnych výrobkov a výrobkov s nižšou energetickou náročnosťou výroby, nižšou spotrebou materiálu, možnosťami recyklácie a aj
menšou uhlíkovou stopou.
Je však vždy deklarovaná uhlíková stopa pri výrobku objektívne vypočítaná? Na výpočet uhlíkovej stopy existuje veľa metód a "kalkulačiek", napríklad kalkulačka uvedená na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR [1] alebo metóda PAS 2050 podľa British Standards Institute, podľa ISO 14067:2013 [2]. Každá metóda výpočtu uhlíkovej stopy by však mala vychádzať z dôslednej LCA analýzy (Life Cycle Assessment). Podrobná LCA analýza dáva skutočný reálny obraz o výrobku - "od kolísky po hrob", t.j. od ťažby fosílnych surovinových zdrojov, cez ich transport na miesto spracovania na základný materiál, spracovanie na konkrétny výrobok, jeho fázu užitia, až po koniec jeho životnosti (recykláciou, spálením, skládkovaním). Do hodnotenia by mali vstupovať aj potrebné energie na spracovanie na "základný" materiál, polotovar a následne na jeho finalizáciu na konkrétny výrobok. Za úvahu stojí aj to, či pri LCA analýze možno považovať recykláciu za "hrob" výrobku, keďže recykláciou výrobok po skončení svojej životnosti vlastne zostáva z materiálového hľadiska ďalej v obehu. Podrobná LCA analýza musí popri základnej materiálovej linke zahrnúť aj rôzne prísady, aditíva, plnidlá a podobne. Dá sa teda takáto analýza naozaj dôkladne spracovať a budú k dispozícii všetky potrebné relevantné údaje? A ako sa budú meniť výstupy z analýzy, ak sa zmení niektorý parameter? Možno priveľa otázok, príliš detailn
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.