Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Legislatíva

Dane

222/2004 Z.z. N

Schválený 6. 4. 2004 Účinný 1. 5. 2004 Novelizovaný: 1. 7. 2022  

222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty

564/2004 Z.z.

Schválený 23. 9. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

582/2004 Z.z. N

Schválený 23. 9. 2004 Účinný 1. 11. 2004 Novelizovaný: 15. 6. 2022  

582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

595/2003 Z.z. N

Schválený 4. 12. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 3. 2022  

595/2003 Z.z. o dani z príjmov

361/2014 Z.z.

Schválený 26. 11. 2014 Účinný 1. 1. 2015 Novelizovaný: 1. 12. 2020  

361/2014 Z.z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov

563/2009 Z.z. N

Schválený 1. 12. 2009 Účinný 1. 1. 2010 Novelizovaný: 31. 3. 2022  

563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

145/1995 Z.z. N

Schválený 22. 6. 1995 Účinný 1. 8. 1995 Novelizovaný: 17. 7. 2022  

145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

264/2008 Z.z.

Schválený 18. 6. 2008 Účinný 1. 8. 2008 Novelizovaný: 1. 1. 2016  

264/2008 Z.z. o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

582/2004 Z.z.

Novelizovaný: 15. 6. 2022  

440/2015 Z.z.

Novelizovaný: 15. 6. 2022  

178/2022 Z.z.

Účinný 15. 6. 2022  

448/2008 Z.z.

Novelizovaný: 7. 6. 2022  

292/2014 Z.z.

Novelizovaný: 7. 6. 2022  


Zmena nastane

369/1990 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2022  

55/2017 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2022  

575/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2022  

8/2009 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2022  

330/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2022  


Archív zmien v legislatíve