Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 2/2011

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
2/2011

Osobitosti účtovníctva a výkazníctva ROPO, obcí a VÚC

Ing. Ingrid Šabíková, PhD.

Štátnu správu z účtovného hľadiska tvoria štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie. Samospráva je tvorená obcami, vyššími územnými celkami (VÚC), rozpočtovými organizáciami zr...

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2010

Ing. Zita Kajanovičová

Ako každý rok, aj v roku 2011 má zamestnávateľ povinnosť vykonať ročné zúčtovanie dane zamestnancom, ktorí ho o to požiadajú. Aby zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane správne, nesmie zabúd...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.