Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Zásoby, ich účtovanie, inventarizovanie a vykazovanie v konsolidačnom balíku MF SR v štátnych ROPO

Zásoby, ich účtovanie, inventarizovanie a vykazovanie v konsolidačnom balíku MF SR v štátnych ROPO (II.)

(pokračovanie z minulého čísla)Pri obstaraní, účtovaní a evidencii zásob štátne rozpočtové a príspevkové organizácie postupujú podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a opatrenia ...

Zásoby, ich účtovanie, inventarizovanie a vykazovanie v konsolidačnom balíku MF SR v štátnych ROPO

Legislatívna úprava Pri obstaraní, účtovaní a evidencii zásob štátne rozpočtové a príspevkové organizácie postupujú podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a opatrenia Ministerstv...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály