Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Právo pre ROPO a obce 6/2020

ISSN 2730-0374 (online) ISSN 1337-7523 (tlačené vydanie)
6/2020

Prehľad lehôt v samospráve, ktoré môžu byť posunuté

PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Príspevok obsahuje prehľad lehôt a spôsobov použitia verejných prostriedkov v zmysle opatrení prijatých vzhľadom na koronavírus v zmysle zákona č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach...

Pracovnoprávne nároky zamestnancov pri zmene právnej subjektivity školy

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

V aplikačnej praxi pomerne často nastáva situácia, že sa zo školy alebo školského zariadenia (ďalej len "škola") bez právnej subjektivity stáva subjekt s vlastnou právnou subjektivitou. Škola sa st...

Kontrola vybavovania sťažností

Ing. Ingrid Konečná Veverková

V príspevku sa venujeme kontrole vybavovania sťažností zo strany hlavného kontrolóra. Poukážeme na najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky, ktoré hlavní kontrolóri pri kontrolách zisťujú.

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.