Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Nedostatky zistené správou finančnej kontroly v samospráve

Nedostatky zistené správou finančnej kontroly v samospráve (II.)

V prvej časti príspevku som poukázal na nedostatky zo strany orgánov územnej samosprávy zistených kontrolou zameranou na oblasť financovania z prostriedkov štátneho rozpočtu. Medzi najčastejšie pochybenia patrili najmä nevyúčtované finančné transf...

Nedostatky zistené správou finančnej kontroly v samospráve (I.)

V prvej časti príspevku sa venujem najčastejšie zisťovaným nedostatkom pri vládnych auditoch prostriedkov štátnej rozpočtu v územnej samospráve vo financovaní z prostriedkov štátneho rozpočtu. Správy finančnej kontroly (so sídlom v Bratislave, vo ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály