Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 10/2013

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
10/2013

Náklady ako súčasť oceňovania zásob vytvorených vlastnou činnosťou

Ing. Adriana Wittgruberová Zo seriálu: Náklady ako súčasť oceňovania zásob vytvorených vlastnou činnosťou

V príspevku sa budeme venovať problematike oceňovania zásob, ­ktoré vytvára účtovná jednotka vlastnou činnosťou. V podmienkach štátnej správy vytvára zásoby úzky okruh špecifických účtovných jednot...

Účtová trieda 6 – Výnosy

Ing. Terézia Urbanová Zo seriálu: Účtová trieda 6 - Výnosy

V zmysle ust. § 67 – § 77 Postupov účtovania obce a ROPO účtujú o výnosoch v účtovej triede 6 – Výnosy.

Obeh účtovných dokladov a ich preskúmanie

Ing. Hana Marcin Jakubíková, PhD., MBA Zo seriálu: Účtová trieda 6 - Výnosy

V článku sa budem zaoberať obehom účtovných dokladov a ich preskúmaním. Obec, vyšší územný celok, rozpočtová organizácia, príspevková organizácia (ďalej „ÚJ“) je povinná viesť účtovníctvo správne, ...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.