Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 12/2014

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
12/2014

Pripravme sa na individuálnu účtovnú závierku za rok 2014

Ing. Terézia Urbanová Ing. Miriam Majorová, PhD.

S blížiacim sa koncom roka nastáva obdobie príprav dôležitého dokumentu zaznamenávajúceho kalendárny rok 2014 z účtovného pohľadu. Tým dokumentom je účtovná závierka, ktorú zostavujú organizácie št...

Usmernenie obcí pri výkone dozoru v oblasti hazardných hier

PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Metodické usmernenie s účinnosťou od 5. novembra 2014, ktoré vydalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky vo Finančnom spravodajcovi pod číslom MF/021911/2014-1411 (ďalej len „me­todické usmer...

Pracovnoprávne postavenie prednostu obecného úradu

doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.

V prípade, že v ostatných komunálnych voľbách zvíťazí mnou podporovaný kandidát na starostu, mám ponuku na vykonávanie funkcie prednostu obecného úradu. Aké je pracovnoprávne postavenie tejto funkc...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.