Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Február 2024

Do pondelka 4. marca možno požiadať obec o hlasovací preukaz pre 1. kolo prezidentských volieb

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Blíži sa koniec lehoty na vybavenie hlasovacieho preukazu pre prvé kolo volieb prezidenta formou elektronickej alebo listinnej žiadosti.

Zlá finančná situácia slovenských samospráv

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Finančnú situáciu samospráv zhodnotil na rokovaní v Ružomberku, ktoré sa konalo 28. februára 2024, predseda Združenia miest a obcí Jozef Božík.

Účinnosť novely vyhlášky o dopravnom značení na posúva na rok 2029

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Novelizácia vyhlášky o dopravnom značení, ktorá mala priniesť aj povinnosti pre samosprávy, nezačne platiť 1. apríla 2024.

Podpora znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Nový nástroj úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu má pomôcť znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie získať kvalitné odborné poradenstvo a uplatniť sa na trhu práce. Projekt sa realizuje vďaka spolufinancovaniu z fondov EÚ v rámci Progra...

Výzva: Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni – verejná správa

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Vyhlasovateľom výzvy je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Vláda rozhodla o znížení príspevku za ubytovanie odídenca

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Vláda bude poskytovať príspevok do 30. júna.

1. apríla sa spúšťa projekt na aktiváciu dlhodobo nezamestnaných

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Projekt spúšťa Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Cieľom je uchovávanie pracovných návykov a zlepšovanie zručností dlhodobo nezamestnaných.

O hlasovací preukaz pre 1. kolo prezidentských volieb možno požiadať do 4. marca

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Preukaz je určený voličom, ktorí v čase volieb nebudú v mieste trvalého pobytu. Súčasne možno požiadať o vydanie preukazu aj na druhé kolo volieb. Informuje o tom Ministerstvo vnútra SR.

Únia miest Slovenska sa stretla s náčelníkmi mestských polícií

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Cieľom stretnutia bolo zosumarizovať vzájomné potreby, problémy a návrhy na riešenia smerom k vláde SR a k Ministerstvu vnútra SR.

Kandidátne listiny do eurovolieb majú strany podať do 10. marca

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Kandidátne listiny do eurovolieb majú strany podať do 10. marca

Obce môžu požiadať o príspevok za úroveň vytriedenia komunálneho odpadu

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Na získanie príspevku musí obec splniť podmienky ustanovené zákonom č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a žiadosť o poskytnutie príspevku treba doručiť do 31. marca 2024.

Prezidentské voľby: parlamentné politické strany a petičné výbory môžu delegovať členov do volebných komisií

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo vnútra SR

Pre prezidentské voľby bude fungovať 5 938 okrskových volebných komisií a 49 okresných volebných komisií. Politické strany a koalícia zastúpené v Národnej rade SR a petičné výbory, ktoré predložili návrhy na kandidáta na prezidenta, majú právo del...

Hodnotenie rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026

Kategória: Aktuality

Návrh rozpočtu bol schválený vládou 12. decembra 2023. V nadväznosti na to Národná rada SR schválila zákon o štátnom rozpočte 21. decembra 2023.

Ministerstvo dopravy dostalo 65 žiadostí na výstavbu cyklotrás

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

V rámci druhej cyklovýzvy z plánu obnovy bol posledný termín na predkladanie žiadostí 31. januára 2024.

Bilancia štátneho rozpočtu k 31. januáru 2024

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Ministerstvo financií SR zverejnilo bilanciu štátneho rozpočtu k 31. januáru 2024.

Od 7. februára budú obce vydávať hlasovacie preukazy na voľbu mimo bydliska

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Preukazy sú určené pre voličov, ktorí v deň prezidentských volieb nebudú môcť voliť v mieste svojho trvalého bydliska, aby mohli voliť kdekoľvek na Slovensku

Voľby do európskeho parlamentu

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Na Slovensku sa budú konať voľby do Európskeho parlamentuv sobotu 8. júna. 

Nakupovanie defibrilátorov považuje ZMOS za mrhanie financiami

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) chce zrušiť zákonnú povinnosť pre obce a mestá mať defibrilátory na určitý počet obyvateľov. Ich početné nakupovanie považuje za mrhanie financiami. Problémové je podľa neho aj používanie a zodpovednosť za t...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.