Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 1/2016

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
1/2016

Pohľadávky a záväzky v účtovníctve samosprávy

Ing. Terézia Urbanová Ing. Miriam Majorová, PhD.

Pohľadávky a záväzky predstavujú zúčtovacie vzťahy v rámci účtovníctva obcí, t. j. zabezpečujú účtovné zobrazenie väčšiny vzťahov účtovnej jednotky, ktoré vznikajú medzi organizáciou a ostatnými su...

Nový zákon o finančnej kontrole a audite v podmienkach územnej samosprávy

Ing. Ingrid Konečná Veverková

Národná rada Slovenskej republiky dňa 10. 11. 2015 schválila zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „nový zákon“). Predmetný zákon ...

Študenti a výkon zárobkovej činnosti (III.)

Ing. Iveta Matlovičová Zo seriálu: Študenti a výkon zárobkovej činnosti

Študenti môžu vykonávať pracovnú činnosť v súlade so zákonom č. 311/201 z. z. Zákonník práce (ďalej len „Zákonník práce“) v znení neskorších predpisov v pracovnom pomere alebo na základe dohôd uzat...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.